ornament ornament ornament ornament

PROGRAMY

KRÁTKY PROGRAM – jedna tanečnica v jednom kostýme, maximálne v dvoch

  • 5 min (1-2 tance)
  • 10 min (2-3 tance)
  • 15 min (4-5 tancov)

DLHÝ PROGRAM - s bohatosťou kostýmov s minimálne 5 min. pauzou na prevlek

  • 2-krát - 10 min
  • 2-krát - 15 min
  • 2-krát - 20 min

CELOVEČERNÝ PROGRAM – prípadne aj s hosťami, tzv. šou

  • 45 min
  • 60 min
  • 90 min s 15-20 min prestávkou