ornament ornament ornament ornament

KONTAKT

Janette Ružbarská, DiS.art. štatutárny zástupca o.z. FATIMA Prešov
Levočská 7230/2, 080 01 Prešov
+421 908 330 023
fatimapresov@gmail.com